Energijos taupymas

in /by

energijos taupymas

U vertė

Vieni reišmingiausių lango kokybę nusakančių elementų yra jo konstrukcijos šilumos izoliavimo parametrai. Dėl temperatūrų skirtumo atsirandantys šilumos mainai dažniausiai reiškia būsto šilumos nuotolius, kuriuos siekiama visomis priemonėmis minimalizuoti. Lango ar durų U vertė, tai dydis, nusakantis gaminio šilumos nuostolius, todėl kuo ši vertė yra mažesnė, tuo gaminio šilumos izoliavimas yra efektyvesnis.

 

Šilumos nuostoliai per gaminį apibūdinami šilumos perdavimo koeficientu U [W/(m2K)].

Šiuo metu pagal Lietuvoje galiojantį Statybos Techninį Reglamentą (STR), už valstybės ir savivaldybių lėšas statomų/renovuojamų pastatų naujų langų U vertė negali būti didesnė nei 1,4 W/(m2K), o langui užimant daugiau nei 25% sienos ploto, gaminių šilumos perdavimo koeficiento vertė turi būti ne didesnė nei 1,3 W/(m2K). Šie reikalavimai, numatyti teisės aktuose, nėra aukšti, tačiau atsižvelgiant į Europos Sąjungos strategiją, ateityje vertės bus mažinamos.

Pasyviojo namo standartu visur pripažįstami gaminiai, kurių U vertė nėra didesnė nei 0,8 W/(m2K).

Gaminio U vertė yra nustatoma laboratorinių bandymų būtų ir yra patvirtinama oficialiais sertifikatais.

 

Šilumos taupymas dėl tinkamo stiklo paketo

Stiklo paketas užima didžiąją lango ar lauko durų dalį, todėl jo reikšmė gaminio šilumos taupymo parametrams yra lemiama. Kokybiškas stiklo paketas visų pirma yra sertifikuotas naudojant tarptautinius reikalavimus atitinkančius metodus. Tokie sertifikatai, kaip CE ženklas, garantuoja stiklo paketo kokybę.
UAB „Mercury Decor“ naudoja tik sertifikuotas medžiagas, kurios garantuoja gaminio naudojimo komfortą ir ilgaamžiškumą.

Šilumą izoliuojantys stiklo paketai (kitais dar vadinami stiklo paketais su selektyviniais stiklais) gaminami iš dviejų arba trijų stiklų. Trys stiklai apytikriai dvigubai geriau izoliuoja šilumą. Trijų stiklų paketo du išoriniai stiklai yra su šilumą atspindinčia, praktiškai nematoma danga. Tokių stiklo paketų šilumos izoliavimo koeficientas yra tik 0,5 W/(m2K). Stiklo paketas yra pripildytas inertinių dujų. Visa stiklo paketo konstrukcija yra sukurta taip, kad maksimaliai izoliuotų šilumą.

 

Šilumos taupymas dėl „šilto“ stiklo paketo rėmelio

„Šiltas“ (termo) stiklo paketo rėmelis (TGI ar Swisspacer), kitaip nei aliuminis standartinis, yra pagamintas iš šilumą izoliuojančio plastiko. Toks rėmelis yra pagamintas iš lankstaus plastiko, be to, yra armuotas plienu. Termo rėmelis efektyviai sumažina šilumos nuostolius, o bendras lango šilumos perdavimo koeficientas „pagerėja“ per 0,10 W/(m2K) – 0,15 W/(m2K) vertės punkto.

„Šiltas“ rėmelis yra nepralaidus nei drėgmei, nei dujoms, turi itin geras šilumos izoliavimo savybes. Kadangi jis sumažina šilumos nuostolius kritinėje stiklo paketo vietoje, t. y. jo perimetre, teigiamas efektas šilumos izoliavimo parametrams yra akivaizdžiai jaučiamas.

„Šiltas“ rėmelis užtikrina, kad stiklo perimetro temperatūra patalpos viduje bus aukštesnė, taip pat gerokai sumažina rasojimo ir pelėsio tikimybę.

 

Šilumos taupymas dėl kokybiško langų montavimo

Langų ir lauko durų montavimas turi apie 50% reikšmės siekiant išnaudoti visus kokybiškų langų privalumus: turėti reikiamą šilumos izoliavimą ir garantuoti gaminių naudojimo komfortą.

Tik tinkamų medžiagų ir tinkamos montavimo technologijos, kuri yra patvirtinta STR, naudojimas užtikrina, jog jūsų langų bei lauko durų šilumos izoliavimo parametrai bus tokie, kokie nurodyti prie gaminio.

Netinkamai sumontuoti net pačių aukščiausių šilumos izoliavimo parametrų langai negali užtikrinti šilumos saugojimo. Netinkamomis medžiagomis arba neteisingai sumontuotas gaminys šilumą gali išleisti per montavimo darbų metu paliktus tarpelius, panaudotas netinkamas ar nekokybiškas medžiagas bei dėl netinkamo kokybiškų montavimo medžiagų naudojimo.

Labai svarbu suvokti, kieno atsakomybė yra bendra jūsų gaminių kokybė. Tik vieninteliu atveju langų sistemų gamintojas turi visiškai pilną atsakomybę dėl visų kokybinių gaminio parametrų. Tai yra tuomet, kai jis pats yra ir oficialus montuotojas. Kai į sutartį yra įtraukti ne tik gaminiai, bet ir jų montavimas, jūs tikrai gausite pilną kokybinį paslaugos paketą. Tokiu atveju, jūs galite būti tikri, kad visa atsakomybė krenta ant gamintojo pečių, o jūs gaunate tokį gaminį, kokio tikėjotės. Todėl šį svarbų darbą patikėkite tik UAB „Mercury Decor“ specialistams.

 

Pasyvus namas

Pasyvus, kitaip tariant, energijos taupymo aspektu taupus namas – tai statinys, atitinkantis pasaulyje galiojančius energetiškai efektyvių pastatų standartus. Pagal šiuos standartus yra paskaičiuota, jog pasyvus namas sutaupo apie 80% energijos šildymui (tos pačios energijos, kuri būtų sunaudojama tradicinio namo šildymui).

Pasyvaus namo energijos ekonomija gaunama dėl energetiškai efektyvių statybos konstrukcijų bei vėdinimo įrenginių. Dėl namo konstrukcijų šilumos izoliacijos savybių beveik visais atvejais pasyvūs namai neturi atskiros šildymo sistemos, nes jiems užtenka rekuperacinės vėdinimo sistemos. Ypatingą reikšmę pasyvaus namo technologiniam efektyvumui turi specialios konstrukcijos langai, kurie garantuoja absoliučiai minimalius energijos nuostolius.

Remiantis reikalavimais, energijos taupymo lygis pasyviuose namuose yra labai aukštas. Pavyzdžiui, sienų ir stogų U vertė negali viršyti 0,15 W/(m²K), langų U vertė negali viršyti 0,80 W/(m²K). Be to, kuo daugiau langų turi būti orientuoti į pietus, taip optimizuojant pasyvią saulės energiją ir ją paverčiant pagrindine šilumos tiekėja.

Nors energijos taupyme langai sudaro ypatingą reikšmę pasyvaus namo konstrukcijoje, esminiam požiūriui į pasyvius namus būtina įvertinti ir tai, kad visiems be išimties sudėtiniams pasyvaus namo elementams taikomi efektyvūs energijos taupymo kriterijai. Bendrame energijos taupymo kontekste privalu suvokti, kad ne vien langai daro įtaką namo pasyvumui. Energiją taupantys prietaisai, pavyzdžiui, šaldytuvas, viryklė, šaldiklis, lempos ir skalbimo mašina taip pat yra neatskiriamos pasyvaus namo sudėtinės dalys.

Pasyvus namas yra visų statinių lyderis pagal:
– šilumos izoliaciją;
– konstrukcijas be šalčio tiltų;
– sandarumą;
– vėdinimą su šilumos atgavimu;
– šiltus langus.

UAB „Mercury Decor“ pasyviems namams siūlo tiek medinius Euro 92 profilio, tiek plastikinius Veka Softline 82MD profilio ypatingos konstrukcijos ir išskirtinių termoizoliacinių savybių pasyvių namų langus.